บางจากมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี ค.ศ. 2050 และ Carbon Neutralityในปี ค.ศ. 2030

มุ่งยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อชะลอผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2030 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ในปี ค.ศ. 2050

ดูเพิ่มเติม
Scroll down

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพลังงานไทยที่ดำเนินงานเคียงคู่กับ การดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม

ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2566

ธุรกิจโรงกลั่น

อัตราการผลิตเฉลี่ย
116.4
พันบาร์เรล/วัน
(กำลังการผลิตติดตั้ง 120 พันบาร์เรล/วัน)

ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน

จำนวนสถานีบริการ มกราคม - กันยายน 2566
1,370
สถานี
จำนวนสาขา Inthanin
1,026
สาขา

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด

ปริมาณการผลิตรวม
300.5
กิกะวัตต์ - ชั่วโมง
รายได้รวม
ล้านบาท
EBITDA
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
Share Price

ราคาหลักทรัพย์

Upcoming Event

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2566
วันที่: 08 ธันวาคม 2566

Executive Talk

Executive Talk

Executive Talk ครั้งนี้เราได้รับเกียรติจาก
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ดูเพิ่มเติม
Presentation and Webcast

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

การประชุมนักวิเคราะห์
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2566
Presentation

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

แบบ 56-1 One Report ปี 2565
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566
ดาวน์โหลด
Factsheet ไตรมาสที่ 3/2566
ดาวน์โหลด
ท่านสามารถตรวจสอบรายงาน งบการเงิน และเอกสารนำเสนอเพิ่มเติม
ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่

ราคาน้ำมันดิบ

น้ำมันดิบ

Oil Market Outlook

Crude price move around 80-85 $/BBL in H2’23,

Crude oil price will be supported by OPEC+ cut policy including Saudi Arabia’s voluntary cut 1 mbd during Jul-Sep to stabilize oil market and Fed rate hike cycle will be ended soon. While China gradually launches stimulus measures to recover economic activities. However, the market will be pressured by concerns on economic slowdown.

(Data as of September 2023)

Dubai AVG

Unit: $/BBL

บางจากและความยั่งยืน

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่าน ด้านพลังงาน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจพลังงานไทยชั้นแนวหน้า มีการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมมุ่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ

ดูเพิ่มเติม
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

รากฐานความสำเร็จ ของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ดูเพิ่มเติม