ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
Highlight FY2562
 • Refinery Business
  Crude run 113
  (Nameplate Capacity 120KBD)
 • BCP Retail Channels
  Market share 16%
  Service Station Nationwide
 • Green Power Plant
  387 M.kWh
  Electricity sales total
 • Revenue
  190,489 THB Million
Ebitda รวม
FY2562: 8,709 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

FY2562

FY2561

หน่วย : ล้านบาท

Q4/2562

Q3/2562

ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสารและราคาน้ำมันโลก
Oil Market Outlook
ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

สัมภาษณ์ผู้บริหาร

IR News Letter ฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก คุณบัณฑิต หรรษาไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนจัดหาและธุรกิจการค้าน้ำมัน มาร่วมวิเคราะห์และพูดคุยเกี่ยวกับมุมมองของบริษัทบางจากฯ ต่อสถานการณ์ราคาน้ำมัน เมื่อมาตรการ ‘IMO 2020’ ซึ่งคาดว่าจะเป็นมาตรการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของตลาดน้ำมัน ใกล้วันมีผลบังคับใช้ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ

คุณบัณฑิต หรรษาไพบูลย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนจัดหาและธุรกิจการค้าน้ำมัน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

มุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชีย ที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีและดำเนินการธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม