ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
Highlight Q3/2563
 • Refinery Business
  Crude run 95.3 KBD
  (Nameplate Capacity 120 KBD)
 • BCP Retail Channels
  Market share 15.6%
  through 1,223 Service Station Nationwide
 • Green Power Plant
  270.27 M.kWh
  Electricity sales total
 • Revenue
  33,652 THB Million
Ebitda รวม
Q3/2563: 2,769 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

Q3/2563

Q3/2562

หน่วย : ล้านบาท

Q3/2563

Q2/2563

ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสารและราคาน้ำมันโลก
Oil Market Outlook
ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

Opportunity Day ประจำปี 2563

การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

สัมภาษณ์ผู้บริหาร

Executive Talk ครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสุวัฒน์ มีมุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ มาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องบางจากและนวัตกรรมค่ะ

คุณสุวัฒน์ มีมุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

มุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชีย ที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีและดำเนินการธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม