บางจากมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี ค.ศ. 2050 และ Carbon Neutralityในปี ค.ศ. 2030

มุ่งยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อชะลอผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2030 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ในปี ค.ศ. 2050

ดูเพิ่มเติม
เลื่อนลง

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพลังงานไทยที่ดำเนินงานเคียงคู่กับ การดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม

ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2567

ธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน

โรงกลั่นพระโขนง
อัตราการผลิตเฉลี่ย
120.8 พันบาร์เรล/วัน
กำลังการผลิตติดตั้ง 120 พันบาร์เรล/วัน
โรงกลั่นศรีราชา
อัตราการผลิตเฉลี่ย
150.30 พันบาร์เรล/วัน
กำลังการผลิตติดตั้ง 174 พันบาร์เรล/วัน

ธุรกิจการตลาด

จำนวนสถานีบริการทั้งหมดของกลุ่มบางจาก
2,217
สถานีทั่วประเทศ
ณ มีนาคม 2567
จำนวนสาขาร้านกาแฟ Inthanin
1,003

ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด

ปริมาณการผลิตรวม
1,682.50
กิกะวัตต์-ชั่วโมง

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

กำลังการผลิตรวม
1.85
ล้านลิตร/วัน

ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ

กำลังการผลิต
35 - 40
พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ
รายได้รวม
ล้านบาท
EBITDA
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
Share Price

ราคาหลักทรัพย์

Executive Talk

Executive Talk

Executive Talk ครั้งนี้เราได้รับเกียรติจาก
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ดูเพิ่มเติม
Presentation and Webcast

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567
Presentation

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

แบบ 56-1 One Report ปี 2566
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567
ดาวน์โหลด
Factsheet ไตรมาสที่ 1/2567
ดาวน์โหลด
ท่านสามารถตรวจสอบรายงาน งบการเงิน และเอกสารนำเสนอเพิ่มเติม
ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่

ราคาน้ำมันดิบ

น้ำมันดิบ

Oil Market Outlook

Crude price move around 80-85 $/BBL in H2’23,

Crude oil price will be supported by OPEC+ cut policy including Saudi Arabia’s voluntary cut 1 mbd during Jul-Sep to stabilize oil market and Fed rate hike cycle will be ended soon. While China gradually launches stimulus measures to recover economic activities. However, the market will be pressured by concerns on economic slowdown.

(Data as of September 2023)

Dubai AVG

Unit: $/BBL

บางจากและความยั่งยืน

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่าน ด้านพลังงาน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจพลังงานไทยชั้นแนวหน้า มีการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมมุ่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ

ดูเพิ่มเติม
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

รากฐานความสำเร็จ ของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ดูเพิ่มเติม