อันดับเครดิต :

A

ประเภทเครดิต : ปี 2566

อันดับเครดิตองค์กร

บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ :

ทริส เรทติ้ง

แนวโน้มเครดิตพินิจ :

Stable

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน :

A

หุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุน :

BBB+

ประเภทเครดิต : ปี 2566

เครดิตหุ้นกู้

บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ :

ทริส เรทติ้ง

ทริส เรทติ้ง ปี 2566
ดาวน์โหลด
วันที่ ประเภทเครดิต บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับเครดิต แนวโน้มอันดับเครดิต / เครดิตพินิจ ดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2566 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A Stable ดาวน์โหลด
31 ส.ค. 2566 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A Stable ดาวน์โหลด
19 ม.ค. 2566 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A Negative ดาวน์โหลด
27 ต.ค. 2565 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A Stable ดาวน์โหลด
18 ส.ค. 2565 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A- Stable ดาวน์โหลด
27 ก.ค. 2565 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A- Stable ดาวน์โหลด
27 ต.ค. 2564 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A- Stable ดาวน์โหลด
9 ธ.ค. 2563 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A- Stable ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2563 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A Negative ดาวน์โหลด
18 พ.ย. 2562 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A Stable ดาวน์โหลด
14 พ.ย. 2561 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A Stable ดาวน์โหลด
6 พ.ย. 2560 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A Stable ดาวน์โหลด
11 พ.ย. 2559 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A Stable ดาวน์โหลด
4 พ.ย. 2558 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A Stable ดาวน์โหลด
20 ก.พ. 2558 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A- Stable ดาวน์โหลด
7 พ.ย. 2557 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A- Stable ดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2556 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A- Stable ดาวน์โหลด
26 ธ.ค. 2555 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A- Stable ดาวน์โหลด
20 ต.ค. 2554 อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A- Stable ดาวน์โหลด
12 ต.ค. 2553 เครดิตหุ้นกู้ (BCP141A) ทริส เรทติ้ง AA Stable ดาวน์โหลด
12 ต.ค. 2553 อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A- Stable ดาวน์โหลด
5 พ.ย. 2552 เครดิตหุ้นกู้ (BCP141A) ทริส เรทติ้ง AA Stable ดาวน์โหลด
5 พ.ย. 2552 อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง BBB+ Positive ดาวน์โหลด
5 พ.ย. 2551 อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง BBB+ Stable ดาวน์โหลด
5 พ.ย. 2551 เครดิตหุ้นกู้ (BCP141A) ทริส เรทติ้ง AA Stable ดาวน์โหลด