กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน

โรงกลั่นพระโขนง
อัตราการผลิตเฉลี่ย
121.4
พันบาร์เรล/วัน
(กำลังการผลิตติดตั้ง 120 พันบาร์เรล/วัน)

หน่วย : พันบาร์เรล/วัน

ค่าการกลั่นพื้นฐาน
7.39
$/BBL
ค่าการกลั่นรวม
7.29
$/BBL
โรงกลั่นศรีราชา
อัตราการผลิตเฉลี่ย
150.3
พันบาร์เรล/วัน
(กำลังการผลิตติดตั้ง 174 พันบาร์เรล/วัน)

หน่วย : พันบาร์เรล/วัน

*บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) เริ่มรับรู้เข้ามาในงบการเงินรวมของบางจากฯ ตั้งแต่ 1 ก.ย. 66
ค่าการกลั่นพื้นฐาน
5.03
$/BBL
ค่าการกลั่นรวม
5.17
$/BBL

กลุ่มธุรกิจการตลาด

จำนวนสถานีบริการ
2,217
สถานี
ณ มีนาคม 2567
จำนวนสาขา
1,003
สาขา
ณ มีนาคม 2567

กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

ปริมาณการผลิตรวม
1,682.50
กิกะวัตต์ - ชั่วโมง
กำลังการผลิตตามสัญญา
1,262.8
เมกะวัตต์

ณ มีนาคม 2567

กำลังการผลิตที่อยู่ระหว่างพัฒนา
786.2
เมกะวัตต์

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล
120.40
ล้านลิตร
ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอทานอล
25.40
ล้านลิตร

กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่

ปริมาณการจำหน่าย-สัดส่วนของ OKEA ASA
46.58
พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน