กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน

อัตราการผลิตเฉลี่ย
116.4
พันบาร์เรล/วัน
(กำลังการผลิตติดตั้ง 120 พันบาร์เรล/วัน)

หน่วย : พันบาร์เรล/วัน

ค่าการกลั่นพื้นฐาน
14.67
$/BBL
ค่าการกลั่นรวม
17.27
$/BBL

กลุ่มธุรกิจการตลาด

จำนวนสถานีบริการ
1,370
สถานี

ณ เดือนกันยายน 2566

จำนวนสาขา
1,026
สาขา

ณ กันยายน 2566

กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

ปริมาณการผลิตรวม
300.5
กิกะวัตต์ - ชั่วโมง
กำลังการผลิตตามสัญญา
315
เมกะวัตต์

ณ เดือนกันยายน 2566

กำลังการผลิตที่อยู่ระหว่างพัฒนา
718.3
เมกะวัตต์

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล
66.90
ลิตร
ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอทานอล
40.60
ลิตร

กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่

ปริมาณการจำหน่าย-สัดส่วนของ OKEA ASA
26.69
พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ