กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน

อัตราการผลิตเฉลี่ย
120.1
พันบาร์เรล/วัน
(กำลังการผลิตติดตั้ง 120 พันบาร์เรล/วัน)

หน่วย : พันบาร์เรล/วัน

ค่าการกลั่นพื้นฐาน
9.50
$/BBL
ค่าการกลั่นรวม
9.81
$/BBL

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันบางจากศรีราชา

อัตราการผลิตเฉลี่ย
101.9
KBD
(กำลังการผลิตติดตั้ง 174 พันบาร์เรล/วัน)

หน่วย : พันบาร์เรล/วัน

ค่าการกลั่นพื้นฐาน
2.14
$/BBL
ค่าการกลั่นรวม
4.38
$/BBL

กลุ่มธุรกิจการตลาด

จำนวนสถานีบริการ
2,219
สถานี
ณ ธันวาคม 2566
BSRC
830
สถานีบริการ
BCP
1,389
สถานีบริการ
จำนวนสาขา
1,020
สาขา
ณ ธันวาคม 2566

กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

ปริมาณการผลิตรวม
3,744.8
กิกะวัตต์ - ชั่วโมง
กำลังการผลิตตามสัญญา
1,249.9
เมกะวัตต์

ณ เดือนธันวาคม 2566

กำลังการผลิตที่อยู่ระหว่างพัฒนา
775.4
เมกะวัตต์

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล
277
ลิตร
ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอทานอล
145
ลิตร

กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่

ปริมาณการจำหน่าย-สัดส่วนของ OKEA ASA
28.2
พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ