ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XD

ณ วันที่ 07 มี.ค. 2567

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

24,077

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

85.81

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 07 มี.ค. 2567

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

27,996

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)

59.36

การถือครองหุ้นต่างด้าว

* ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว: 25.00%

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วันที่ 07 มี.ค. 2567

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 257,289,912 18.69
2. สำนักงานประกันสังคม 195,252,597 14.18
3. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 188,200,000 13.67
4. กระทรวงการคลัง 65,543,767 4.76
5. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 43,712,398 3.17
6. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 42,486,300 3.09
7. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 42,486,300 3.09
8. The Bank Of New York Mellon 34,814,000 2.53
9. State Street Europe Limited 20,214,715 1.47
10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 16,947,100 1.23
11. นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์ 12,829,600 0.93
12. Nortrust Nominees Limited-Ntc-Re Iedu Ucits 10 Pct Clients Account 12,051,700 0.88
13. BNY Mellon Nominee Limited 10,253,800 0.74
14. น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร 10,000,000 0.73
15. Mr. Hendrik Robertus Castendijk 9,169,900 0.67
16. BNP Paribas New York Branch 8,603,800 0.62
17. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 8,522,900 0.62
18. East Fourteen Limited-Dfa Emerg Market Core Eq Port 8,034,500 0.58
19. Goldman Sachs And Co Llc 7,549,700 0.55
20. Citigroup Global Markets Limited-Pb Client-Nrbs Collateral 7,367,300 0.54
21. State Street Bank And Trust Company 7,098,813 0.52
22. N.C.B. Trust Limited-Norges Bank 5 6,974,700 0.51