ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
Highlight Q2/2564
 • Refinery Business
  Crude run 107 KBD
  (Nameplate Capacity 120 KBD)
 • BCP Retail Channels
  Market share 15.9%
  through 1,247 Service Station Nationwide
 • Green Power Plant
  189.06 M.kWh
  Electricity sales total
 • Revenue
  43,775 THB Million
Ebitda รวม
Q2/2564 : 4,269 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

Q2/2564

Q2/2563

หน่วย : ล้านบาท

Q2/2564

Q1/2564

ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสารและราคาน้ำมันโลก
Oil Market Outlook
ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

Opportunity Day ไตรมาสที่ 3/2564

สัมภาษณ์ผู้บริหาร

Executive Talk ครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากคุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) มาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพกันค่ะ

คุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI)

อ่านเพิ่มเติม
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

มุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชีย ที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีและดำเนินการธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม