ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
Highlight Q3/2563
 • Refinery Business
  Crude run 95.3 KBD
  (Nameplate Capacity 120 KBD)
 • BCP Retail Channels
  Market share 15.6%
  through 1,223 Service Station Nationwide
 • Green Power Plant
  270.27 M.kWh
  Electricity sales total
 • Revenue
  33,652 THB Million
Ebitda รวม
Q3/2563: 2,769 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

Q3/2563

Q3/2562

หน่วย : ล้านบาท

Q3/2563

Q2/2563

ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสารและราคาน้ำมันโลก
Oil Market Outlook
ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้

สัมภาษณ์ผู้บริหาร

Executive Talk ครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสุวัฒน์ มีมุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ มาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องบางจากและนวัตกรรมค่ะ

คุณสุวัฒน์ มีมุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

มุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชีย ที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีและดำเนินการธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม