ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
Highlight Q2/2563
 • Refinery Business
  Crude run 89.3 KBD
  (Nameplate Capacity 120 KBD)
 • BCP Retail Channels
  Market share 15.6%
  Service Station Nationwide
 • Green Power Plant
  151.45 M.kWh
  Electricity sales total
 • Revenue
  26,594 THB Million
Ebitda รวม
Q2/2563: 1,131 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

Q2/2563

Q2/2562

หน่วย : ล้านบาท

Q2/2563

Q1/2563

ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสารและราคาน้ำมันโลก
Oil Market Outlook
ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2563

Opportunity Day ไตรมาสที่ 3/2563

สัมภาษณ์ผู้บริหาร

Executive Talk ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาด มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสถานีบริการน้ำมันบางจาก ซึ่งช่วงนี้มีอะไรใหม่ๆออกมาตอบสนองความต้องการผู้บริโภคหลายอย่างทีเดียวค่ะ

คุณวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาด
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

มุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชีย ที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีและดำเนินการธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม