ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
Highlight FY2563
 • Refinery Business
  Crude run 97.2 KBD
  (Nameplate Capacity 120 KBD)
 • BCP Retail Channels
  Market share 15.6%
  through 1,233 Service Station Nationwide
 • Green Power Plant
  386.65 M.kWh
  Electricity sales total
 • Revenue
  136,450 THB Million
Ebitda รวม
FY2563: 4,104 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

FY2563

FY2562

หน่วย : ล้านบาท

Q4/2563

Q3/2563

ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสารและราคาน้ำมันโลก
Oil Market Outlook
ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2564

Opportunity Day ไตรมาสที่ 1/2564

สัมภาษณ์ผู้บริหาร

Executive Talk ครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด มาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและธุรกิจ non-oil ค่ะ

คุณสมชัย เตชะวณิช
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจการตลาด

อ่านเพิ่มเติม
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

มุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชีย ที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีและดำเนินการธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม