การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีของ บมจ.บางจากปิโตรเลียม
อ่านเพิ่มเติม
หนังสือนำส่งงบการเงินไตรมาส2 ปี 2541
อ่านเพิ่มเติม
ชี้แจงข่าว น.ส.พ.-ข้อมูลประมาณการรายได้และกำไร
อ่านเพิ่มเติม
ชี้แจงข่าว น.ส.พ. - การเพิ่มทุน
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวธุรกิจผลิตไฟฟ้าสนใจซื้อหุ้นบริษัท บางจากฯ 25 %
อ่านเพิ่มเติม
มติคณะกรรมการบริษัท-แต่งตั้งกรรมการบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท บางจากฯ (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวบริษัท เอไอเอ สนใจซื้อหุ้นบางจาก 20%
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวการพิจารณาของ คกก. กำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ กระจายหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
รายชื่อกรรมการบริษัท บางจากฯ
อ่านเพิ่มเติม
บริษัท บางจากฯ ลงนามสัญญาเงินกู้ 150 ล้านเหรียญสหรัฐ
อ่านเพิ่มเติม
หนังสือนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2541
อ่านเพิ่มเติม