Executive Talk ครั้งนี้เราได้รับเกียรติจาก

คุณโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร

ช่วงนี้เราต้องเผชิญทั้งเรื่องของ COVID-19 และสงครามราคาน้ำมันเลยนะคะ ขอให้คุณโชคชัยช่วยพูดถึงทิศทางราคาน้ำมันตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างสักนิดค่ะ?
หลังจากการที่กลุ่มผู้ส่งออกน้ำมัน OPEC สรุปว่าจะมีการลดการผลิตน้ำมันลงประมาณ 10 MBBL/วัน ในช่วง พ.ค. และ มิ.ย. ซึ่งคิดเป็นปริมาณร้อยละ 10 ของความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมา ด้วยปริมาณที่ลดลงนี้ตลาดยังคงคาดว่าอาจยังไม่เพียงพอสำหรับการแก้ปัญหา Oversupply ขณะนี้ที่สถานการณ์โรคระบาด COVID ความต้องการใช้ทั่วโลกน่าจะลดลงประมาณ 20-30% ทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงเล็กน้อยครับ
กลับมาเรื่อง COVID-19 ในสถานการณ์โรคระบาดที่ยากลำบากขณะนี้ เนื่องจากค่าการกลั่นก็ลดลงและปริมาณการใช้รถใช้น้ำมันก็ลดลงด้วย บางจากฯ มีการปรับตัวอย่างไรบ้างคะ?
วิกฤติโรคระบาดครั้งนี้กระทบโดยตรงกับการเดินทางทั้งภายในและระหว่างประเทศ ธุรกิจของบางจากฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงกลั่นและค้าปลีกน้ำมันก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ด้านโรงกลั่นได้รับผลกระทบจากค่าการกลั่นและการรับรู้ผลขาดทุนจากสต็อดน้ำมันด้วยครับ สิ่งที่เราจัดการเป็นอันดับแรก คือ เรื่องความปลอดภัยในด้านสุขภาพและลดโอกาสการติดเชื้อของพนักงาน พนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่ได้เริ่มปฏิบัติงานจากที่บ้าน ตั้งแต่ช่วงปลายเดือน มี.ค. ในส่วนของโรงกลั่นซึ่งไม่สามารถหยุดผลิตได้ โรงกลั่นต้องเดิน 24 ชั่วโมงเนื่องจากน้ำมันเป็นปัจจัยพื้นฐานและเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ เราได้มีการดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดเตรียมอุปกรณ์การป้องกัน หรือแม้กระทั่งเรื่องการรับส่งพนักงานระหว่างโรงกลั่นถึงที่พักเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ ส่วนนึงก็มีการจัดเตรียมที่พักในโรงกลั่น ในกรณีที่การแพร่ระบาดรุนแรงขึ้นเราก็สามารถให้พนักงานพักในโรงกลั่นได้ รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงโดยการจัดพนักงานเป็น A, B, C ซึ่งสามารถทำงานทดแทนกันได้ หากมีการติดเชื้อในทีมใดทีมหนึ่ง
ดูการจัดการภายในเป็นระบบมากเลยนะคะ แล้วการจัดการกับเรื่องสถานีบริการน้ำมันที่ต้องเจอกับลูกค้าภายนอกมีการดูแลอย่างไรบ้างคะ?

ในส่วนของการให้บริการของสถานีบริการน้ำมัน เนื่องจากเรามีบริษัท BBGI ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มีโรงงานผลิตเอทานอล และเรามีเครื่องข่ายสถานีบริการกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศ บริษัทฯ จึงมองว่าสามารถมีส่วนช่วยเหลือสังคมในช่วงนี้ได้ หลังจากที่ทางภาครัฐได้มีการปลดล็อคให้โรงงานผลิตเอทานอลผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ หรือสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ได้ ทางบริษัทฯ ก็ได้มีการผลิตเจลแอลกอฮอล์บริจาคให้กับผู้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาล รวมถึงผลิตแอลกอฮอล์ให้กองทัพบกเพื่อนำไปผลิตต่อเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อให้ทำความสะอาดสถานที่บริการและสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้น

เราได้มีการทำจุดเติมเจลแอลกอฮอล์ฟรีให้แก่ประชาชนทั่วไปในช่วงที่ผ่านในสถานีบริการน้ำมันกว่า 200 แห่ง และล่าสุดได้เริ่มมีการจำหน่ายแอลกอฮอล์ชนิดน้ำในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด 2 – 3 เท่า เมื่อวันที่ 6 เม.ย. ที่ผ่านมาในสถานีบริการในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งวันที่ 10 ได้เริ่มขยายปริมณฑลไปปริมณฑล และน่าจะขยายไปคลอบคลุมต่างจังหวัดในช่วงปลายเดือน ซึ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตินี้นะครับ

สุดท้ายนี้ อยากขอให้ช่วยฝากสร้างกำลังใจว่าทุกคนว่าจะผ่านวิกฤตินี้ไปกันได้อย่างไรดีคะ?
ในช่วงวิกฤตนี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่หลายๆองค์กรได้ใช้ทั้งทรัพยากรและความรู้ความสามารถ เพื่อที่เราจะได้ฝ่าวิกฤติในช่วงนี้กันไปได้นะครับ ในส่วนของประชาชนทั่วไป ก็ง่ายๆนะครับ เราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นสำคัญ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ครับ

คุณโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร