Opportunity Day FY2020

บริษัทฯ โดยคุณบัณฑิต หรรษาไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนจัดหาและธุรกิจการค้าน้ำมัน และ คุณศุภมล เอี่ยมอ่อน ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ร่วมแถลงผลประกอบการประจำปี 2563 ให้กับนักลงทุนในงาน Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564