ชื่อย่อหุ้น: BCP
25.75 THB
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,243,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
26.00 / 943,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
25.75 / 300,100
ราคาเปิด (บาท)
25.75
วันก่อนหน้า (บาท)
25.75
ช่วงราคาระหว่างวัน (บาท)
25.50 - 26.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ (บาท)
14.20 - 29.75