ชื่อย่อหุ้น: BCP
15.20 THB
-0.10 (-0.65%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,069,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
15.30 / 34,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
15.20 / 12,900
ราคาเปิด (บาท)
15.30
วันก่อนหน้า (บาท)
15.30
ช่วงราคาระหว่างวัน (บาท)
15.10 - 15.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ (บาท)
13.40 - 29.75