ชื่อย่อหุ้น: BCP
31.00 THB
-0.25 (-0.80%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,411,115
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
31.25 / 721,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
31.00 / 112,200
ราคาเปิด (บาท)
31.50
วันก่อนหน้า (บาท)
31.25
ช่วงราคาระหว่างวัน (บาท)
30.50 - 31.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ (บาท)
22.60 - 35.25