ชื่อย่อหุ้น: BCP
26.50 THB
+0.25 (0.95%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,810,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
26.75 / 425,400
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
26.50 / 1,665,600
ราคาเปิด (บาท)
26.25
วันก่อนหน้า (บาท)
26.25
ช่วงราคาระหว่างวัน (บาท)
26.25 - 27.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ (บาท)
26.00 - 36.75