ชื่อย่อหุ้น: BCP
25.50 THB
-0.25 (-0.97%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
25.75 / 156,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
25.50 / 535,500
ราคาเปิด (บาท)
25.75
วันก่อนหน้า (บาท)
25.75
ช่วงราคาระหว่างวัน (บาท)
25.50 - 25.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ (บาท)
23.30 - 34.25