ชื่อย่อหุ้น: BCP
21.40 THB
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
21.60 / 17,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
22.40 / 7,600
ราคาเปิด (บาท)
-
วันก่อนหน้า (บาท)
21.40
ช่วงราคาระหว่างวัน (บาท)
- - -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ (บาท)
13.40 - 32.00