ชื่อย่อหุ้น: BCP
19.80 THB
-0.20 (-1.00%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,664,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
19.80 / 43,600
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
19.70 / 135,400
ราคาเปิด (บาท)
19.90
วันก่อนหน้า (บาท)
20.00
ช่วงราคาระหว่างวัน (บาท)
19.60 - 20.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ (บาท)
13.40 - 29.75