ชื่อย่อหุ้น: BCP
27.00 THB
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,037,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
27.00 / 193,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
26.75 / 264,300
ราคาเปิด (บาท)
27.00
วันก่อนหน้า (บาท)
27.00
ช่วงราคาระหว่างวัน (บาท)
26.50 - 27.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ (บาท)
22.60 - 30.75