ชื่อย่อหุ้น: BCP
24.70 THB
-0.55 (-2.18%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,999,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
24.80 / 323,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
24.70 / 287,500
ราคาเปิด (บาท)
25.00
วันก่อนหน้า (บาท)
25.25
ช่วงราคาระหว่างวัน (บาท)
24.70 - 25.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ (บาท)
25.00 - 35.00