ชื่อย่อหุ้น: BCP
33.50 THB
+1.00 (3.08%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,086,475
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
33.50 / 7,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
35.00 / 6,000
ราคาเปิด (บาท)
32.75
วันก่อนหน้า (บาท)
32.50
ช่วงราคาระหว่างวัน (บาท)
32.75 - 33.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ (บาท)
22.60 - 35.25