ชื่อย่อหุ้น: BCP
24.30 THB
+1.00 (4.29%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,563,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
24.30 / 34,900
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
24.20 / 78,200
ราคาเปิด (บาท)
24.50
วันก่อนหน้า (บาท)
23.30
ช่วงราคาระหว่างวัน (บาท)
24.10 - 24.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ (บาท)
23.30 - 35.00