ชื่อย่อหุ้น: BCP
24.90 THB
-0.35 (-1.39%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,984,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
24.90 / 232,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
24.80 / 466,800
ราคาเปิด (บาท)
25.00
วันก่อนหน้า (บาท)
25.25
ช่วงราคาระหว่างวัน (บาท)
24.90 - 25.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ (บาท)
25.00 - 35.00