ชื่อย่อหุ้น: BCP
26.25 THB
+0.25 (0.96%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,986,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
26.50 / 148,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
26.25 / 217,900
ราคาเปิด (บาท)
26.00
วันก่อนหน้า (บาท)
26.00
ช่วงราคาระหว่างวัน (บาท)
25.75 - 26.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ (บาท)
14.20 - 29.75