ชื่อย่อหุ้น: BCP
22.10 THB
+0.80 (3.76%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,822,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
22.10 / 6,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
21.60 / 2,543,600
ราคาเปิด (บาท)
21.00
วันก่อนหน้า (บาท)
21.30
ช่วงราคาระหว่างวัน (บาท)
20.80 - 22.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ (บาท)
13.40 - 32.00