ชื่อย่อหุ้น: BCP
26.50 THB
-0.25 (-0.93%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,962,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
26.75 / 134,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
26.50 / 156,600
ราคาเปิด (บาท)
26.50
วันก่อนหน้า (บาท)
26.75
ช่วงราคาระหว่างวัน (บาท)
26.00 - 26.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ (บาท)
23.30 - 33.75