ประเภทเครดิต : ปี 2564
อันดับเครดิตองค์กร
บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ :
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิต :
A-
แนวโน้ม อันดับเครดิต :
Stable
ประเภทเครดิต : ปี 2564
อันดับเครดิตตราสารหนี้
บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ :
ทริส เรทติ้ง
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน :
A-
หุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุน :
BBB
ทริส เรทติ้ง
ปี 2564
ประเภทเครดิต บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับเครดิต แนวโน้ม อันดับเครดิต ดาวน์โหลด
ปี 2564 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A- Stable
ปี 2563 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A- Stable
อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A Negative
ปี 2562 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A Stable
ปี 2561 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A Stable
ปี 2560 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A Stable
ปี 2559 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A Stable
ปี 2558 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A Stable
อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A- Stable
ปี 2557 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A- Stable
ปี 2556 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A- Stable
ปี 2555 อันดับเครดิตองค์กร และ ตราสารหนี้ ทริส เรทติ้ง A- Stable
ปี 2554 อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A- Stable
อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A- Stable
ปี 2553 เครดิตหุ้นกู้ (BCP141A) ทริส เรทติ้ง AA Stable
ปี 2552 อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง BBB+ Positive
เครดิตหุ้นกู้ (BCP141A) ทริส เรทติ้ง AA Stable
ปี 2551 อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง BBB+ Stable
เครดิตหุ้นกู้ (BCP141A) ทริส เรทติ้ง AA Stable