ประเภทเครดิต :
ปี 2562
อันดับเครดิตองค์กร
บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ :
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิต :
A
แนวโน้ม อันดับเครดิต :
Stable
ทริส เรทติ้ง
ปี 2562
ประเภทเครดิต บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับเครดิต แนวโน้ม อันดับเครดิต ดาวน์โหลด
ปี 2562 อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A Stable
ปี 2561 อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A Stable
ปี 2560 อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A Stable
ปี 2559 อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A Stable
ปี 2558 อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A Stable
อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A- Stable
ปี 2557 อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A- Stable
ปี 2556 อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A- Stable
ปี 2555 อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A- Stable
ปี 2554 อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A- Stable
อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A- Stable
ปี 2553 เครดิตหุ้นกู้ (BCP141A) ทริส เรทติ้ง AA Stable
ปี 2552 เครดิตหุ้นกู้ (BCP141A) ทริส เรทติ้ง AA Stable
อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง BBB+ Positive
ปี 2551 อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง BBB+ Stable
เครดิตหุ้นกู้ (BCP141A) ทริส เรทติ้ง AA Stable