บีบีจีไอ ขยายธุรกิจสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง ลงทุนใน Manus Bio Inc. ผู้นำธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพระดับโลก ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ตั้งบริษัทร่วมทุน WIN Ingredients และวางแผนตั้งโรงงาน Syn Bio ผลิต Multi-Products แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บีบีจีไอ และ Manus Bio Inc. (Manus Bio) ผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง (high value bio-based products) ระดับโลก ประกาศตั้งบริษัทร่วมทุนสำหรับการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบีบีจีไอเป็น Lead Investor จากการระดมทุน Series B ของ Manus Bio ด้วยเงินลงทุนกว่า 800 ล้านบาท พร้อมเตรียมตั้งโรงงาน Synthetic Biology เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์แบบ Multi-Products แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้