บางจากฯ คว้ารางวัล Thailand Energy Award 2019

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Energy Award 2019 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off Grid) จากโครงการ Green Community Energy Management System, GEMS อนาคตการซื้อขายไฟฟ้า และสถานีบริการน้ำมันอัจฉริยะ ที่ติดตั้งในสถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาศรีนครินทร์ ในงาน Thailand Energy Awards 2019 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นรางวัลที่ชื่นชมยกย่องผู้ที่มีผลงานดีเด่น เป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ และมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนพร้อมกันนี้ บางจากฯ ยังได้ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการ GEMS ดังกล่าวภายในงาน ณ BITEC บางนา เมื่อเร็วๆ นี้