กลุ่มบางจากฯ รวมพลัง...อาสาสู้โกง

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานบริษัท บางจากฯ และบริษัทในกลุ่ม ร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 “รวมพลัง...อาสาสู้โกง" เพื่อแสดงพลังลุกขึ้นต่อสู้การโกงชาติทุกรูปแบบ ที่ส่งผลกระทบในระดับประเทศอันเกิดจากการทุจริต กระตุ้นให้คนไทยตื่นรู้ ไม่ปิดหูปิดตา ไม่นิ่งเฉย โดยเริ่มต้นจากระดับตนเอง คนรอบข้าง สู่ระดับองค์กร ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนฯ เพื่อร่วมปกป้องประเทศ และไม่ส่งต่อปัญหา ไปถึงลูกหลานในอนาคต จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ณ ไบเทค บางนา