บางจากฯ จับมือกรมการค้าภายใน แจกไข่ไก่ฟรี

คุณปรีชา สุทธิเลิศอรุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก กรีนเนท จำกัด ร่วมกับ คุณวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และนายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง เปิดตัวกิจกรรมแจกไข่ไก่ฟรี 4 ฟอง (มูลค่า 14 บาท) ณ ปั๊มบางจาก สาขาเกษตรนวมินทร์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 และสมนาคุณสมาชิกบางจากที่เติมน้ำมันทุกชนิดตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าของจะหมด ณ สถานีบริการน้ำมันบางจากในเขตกรุงเทพฯ ที่ร่วมรายการ

ดูรายละเอียดได้ที่ www.bangchakmarketplace.com