บางจากฯ ปันน้ำใจ มอบเครื่องวัดความดันแก่ศูนย์ฉีดวัคซีน กระทรวงสาธารณสุข

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร และนายปรีชา สุทธิเลิศอรุณ ผู้อำนวยการบริษัทร่วม บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบ เครื่องวัดความดัน สำหรับใช้ในศูนย์ฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขที่โรงพยาบาลศรีธัญญา ให้แก่ นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในกระบวนการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน ให้มีจำนวนเพียงพอต่อการใช้ และอำนวยความสะดวก แก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการทางสาธารณสุขได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ โรงพยาบาล ศรีธัญญา เมื่อเร็วๆ นี้