บางจากฯ ปันน้ำใจ มอบบัตรเติมน้ำมันให้โครงการรถพยาบาลอาสา

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทน บริษัท บางจากฯ ส่งมอบบัตรเติมน้ำมันบางจากให้โครงการรถพยาบาลอาสา เพื่อร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจรับส่งผู้ป่วยมายังศูนย์แรกรับส่งผู้ป่วยโควิด-19 อาคาร นิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ และส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล รวมถึงส่งผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วกลับบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งโครงการนี้เป็นงานเฉพาะกิจที่รวบรวมรถพยาบาลส่วนตัวของผู้มีจิตอาสาจำนวน 15 คันและ ได้ดำเนินการรับส่งผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 มีจำนวนผู้ป่วยเกือบ 3,000 ราย โดยมีอาสาสมัครร่วมปฏิบัติการรวมจำนวน 35 คน ทั้งพนักงาน ขับรถและผู้ช่วยประจำรถมาช่วย โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อเร็วๆ นี้