บางจากฯ ร่วมสมทบทุนสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ แก่ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คุณพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานชมรมธรรมศาสตร์ 2512 พร้อมสมาชิกชมรมฯ และคุณกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บางจากฯ ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วนและกำลังขาดแคลน แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ประกอบด้วยเครื่อง High Flow 4 เครื่อง และเครื่องวัดความดัน 5 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท โดยมี ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการ รศ.นพ. พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการ และ ผศ.นพ. ปรีดิ์ นิมมานนิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมรับมอบ