บางจากฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ
บางจากไบโอฟูเอล - บางจากไบโอเอทานอล รับรางวัลด้านการจัดการของเสีย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
บางจากฯ ร่วมโครงการ "สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร"
บางจากฯ มอบโอกาสทางการศึกษา ร่วมพัฒนาเยาวชนไทย
บางจากฯ คว้ารางวัล Superbrands
บางจากฯ รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี
บางจากฯ คว้า 4 รางวัลในงาน Asian Excellence Recognition Award 2019
บางจากฯ จับมือบริษัทในกลุ่ม BCR BiiC และ Green Impact จัดงาน Cross Innovation for New Value Chain
"บางจาก" จับมือสมาคมดินโลก กรมพัฒนาที่ดิน และเครือข่าย รวมพลัง "หยุดการชะล้างพังทลายของดิน ด้วยศาสตร์พระราชา"
บางจากฯ - โรงเรียนสิริรัตนาธร ร่วมพัฒนาเยาวชน
บางจากฯ แบ่งปันความรู้ด้านความยั่งยืน
บางจากฯ สนับสนุนโครงการพัฒนาธุรกิจเกษตร