บางจากฯ รับมอบใบรับรองมาตรฐาน Water Footprint ของผลิตภัณฑ์ เป็นโรงกลั่นน้ำมันแรกในประเทศไทย
บางจากปันน้ำใจอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย
บางจากฯ รับมอบเกียรติบัตรในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน"
บางจากฯ ร่วมฉลอง 123 ปีกรมป่าไม้ จัดโครงการ "แก้วเพาะกล้า" เชิญชวนนำแก้วเครื่องดื่มย่อยสลายได้ที่บริโภคแล้วมาเพาะกล้าไม้ ทดแทนการใช้พลาสติก
CEO บางจาก ปันประสบการณ์ในงาน Global Business Dialogue 2019
บางจากฯ เปิดรับบริจาคขวด PET นำมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสังคม
บางจากฯ ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย
กลุ่มบางจากฯ รวมพลัง...อาสาสู้โกง
บางจากฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมปลูกป่าภูหลงปีที่ 15
อย่าให้มาเรียมตายเปล่า...... บางจากฯ เชิญชวนคนไทย "ลดขยะต้นทางกับบางจาก"
บางจากฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ
บางจากไบโอฟูเอล - บางจากไบโอเอทานอล รับรางวัลด้านการจัดการของเสีย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม