ศุภมล เอี่ยมอ่อน

ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

สุภาพร เจสกุล

นักวิเคราะห์อาวุโสส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลนักลงทุน