ศุภมล เอี่ยมอ่อน

ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

สุภาพร เจสกุล

นักวิเคราะห์อาวุโสส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

กรวิก เรณูรส

นักวิเคราะห์

สอบถามข้อมูลนักลงทุน