BCP 28.50 THB -0.50 (-1.72%)

บางจากร่วมบรรเทาเหตุฉุกเฉินโรงงานไฟไหม้

จากเหตุการณ์ระเบิดและไฟไหม้บริเวณโกดังเก็บสารเคมีภายในโรงงานหมิงตี้ เคมีคอล ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่เช้ามืดวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ส่งผลกระทบ ต่อประชาชนในพื้นที่เป็นวงกว้าง บริษัทบางจากฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติการในทันทีตั้งแต่ เมื่อวานนี้ต่อเนื่องตลอดคืน จนสามารถควบคุมเพลิงเบื้องต้นได้ในเวลาประมาณ 4 นาฬิกาของวันนี้

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบางจากฯ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับสูงสุด มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐบาลและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดในการดูแลรักษา ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เมื่อได้รับการประสานงานจากหน่วยงานราชการ ทั้งจากกรมควบคุมมลพิษและ กรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ร่วมบรรเทาเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานหมิงตี้ เคมีคอล จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มี ความเชี่ยวชาญด้านการดับเพลิงและระงับเหตุฉุกเฉิน 20 คน พร้อมรถดับเพลิง 1 คัน และรถบรรจุโฟมดับเพลิง 23,000 ลิตร 1 คันจากโรงกลั่นน้ำมันบางจาก เข้าช่วยเหลือในพื้นที่ทันที โดยได้ร่วมวางแผนระงับเหตุและ ร่วมปฏิบัติการดับเพลิงกับเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครในพื้นที่ตลอดทั้งคืนจนถึงเวลาประมาณ 4 นาฬิกา ของวันนี้จึงสามารถควบคุมเพลิงเบื้องต้นได้ พร้อมทั้งสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยด้วยจำนวนหนึ่ง

อย่างไรก็ดี จากการที่ยังมีการปะทุอยู่เป็นระยะๆ ในพื้นที่ ทำให้ภารกิจนี้ยังไม่สิ้นสุดลงโดยสิ้นเชิง โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมควบคุมมลพิษได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการดับเพลิงของบางจากฯ ร่วมให้คำแนะนำเรื่องการควบคุมพื้นที่และการป้องกันการปะทุด้วย

“โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ดำเนินการตามมาตรฐานสากล เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับ สูงสุดและมีการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอกว่า 130 ครั้งต่อปี เพื่อให้พนักงานของเรามีความ เชี่ยวชาญ รวมถึงมีการสื่อสารและดูแลชุมชนรอบด้านอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด การสนับสนุนปฏิบัติการครั้งนี้อย่างเต็มที่เป็นการตอกย้ำถึงมาตรฐานของบางจากฯ ในการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคม ขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง และขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และผู้เกี่ยวข้องทุกคนสามารถควบคุมเพลิงได้รวดเร็วที่สุดด้วยความปลอดภัยครับ” นายชัยวัฒน์กล่าวทิ้งท้าย